Leonardo school/afdeling


In de regio zijn verschillende afdelingen van Leonardo-onderwijs gestart. Om deel te kunnen nemen aan een Leonardo-groep dient een uitgebreid psychologisch onderzoek te zijn afgenomen. Alleen een intelligentiebepaling (IQ>130) is niet voldoende; er moet tevens zicht verkregen worden op de mate van creativiteit en motivatie van een kind. Deze factoren bepalen immers samen of er wel dan niet sprake is van hoogbegaafdheid.

 

Onwijs Advies richt zich tijdens haar onderzoek op bovenstaande 3 factoren. Afhankelijk van de vraagstelling wordt er eventueel nog breder gekeken. Dit betekent dat elk onderzoek maatwerk is en dat de kosten in overleg met ouders nader bepaald worden.

 

De rapportage voldoet aan de eisen van de Leonardo stichting en wordt in alle gevallen uitgewerkt inclusief adviesrichtlijnen voor de leerling en school.

 

Voor meer informatie over Leonardo-onderwijs: www.leonardostichting.nl