Diagnostiek


Handelingsgericht werken, Procesdiagnostiek, Kwaliteit, Kracht, Onderzoeken, Zorgstructuur, Meekijken, Samen, Betrokkenheid, Aansluiten

 

Binnen het onderwijs worden leerlingen goed gevolgd en in kaart gebracht. Dit bepaalt mede het onderwijsaanbod voor een leerling; wat heeft dit kind nodig binnen de groep/school? En wat kan ik als leerkracht doen om dit te bereiken?

 

Soms blijven er echter vragen bestaan en is het prettig om uitgebreider onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van een leerling, of naar persoonlijkheid, gedrag en welbevinden. Onwijs Advies voert ook onderzoek uit in het kader van Hoogbegaafdheid, o.a. ten behoeve van aanmelding van een leerling bij een Leonardo-afdeling / school.

 

Onwijs Advies voert onderzoek uit voor scholen en ouders. Er wordt gewerkt via de principes van handelingsgerichte procesdiagnostiek. Dit betekent dat er naast onder andere een intelligentiebepaling ook altijd gekeken wordt naar wat de uitkomensten betekenen voor het kind. Op welke manier kan er het beste aangesloten worden bij zijn/haar kwaliteiten? En hoe kunnen die helpen bij de belemmeringen die er zijn? Wat heeft hij/zij nodig? Op school en thuis. Dit betekent dus ook dat altijd beide partijen betrokken worden bij het onderzoek.

 

Onwijs Advies bepaalt dit uiteraard niet alleen; de opzet en manier van uitvoering van het onderzoek wordt vooraf doorgesproken met de opdrachtgever. Hierbij is altijd sprake van maatwerk.

 

Onwijs Advies is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en werkt volgens de laatste versie van de Beroepscode voor Psychologen.