Onderwijsadvies


Ontwikkelen, Innoveren, Excelleren, Hoge verwachtingen, Opbrengstgericht werken, Persoonlijke kwaliteiten, Meedenken, Afstemmen, Onderzoeken

 

Onwijs Advies werkt vanuit een ruime ervaring op het gebied van onderwijsveranderingen en –vernieuwingen.

 

Speerpunten hierbinnen zijn hoogbegaafdheid, taal/leestrajecten, opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken, begeleiding zwakke scholen en taken op het gebied van zorg.

 

Tijdens een intakegesprek wordt samen met de opdrachtgever bepaald wat de precieze vraagstelling is en welke begeleiding hierbij gewenst wordt van Onwijs Advies. Het traject wat vervolgens opgezet wordt is maatwerk.

 

Uitvoering gebeurt altijd in nauw overleg met de opdrachtgever, Onwijs Advies is namelijk maar voor een bepaalde periode aanwezig. Uitgangspunt is dat het traject ook zonder Onwijs Advies doorgang vindt en zo bijdraagt aan goed onderwijs.

 

Onwijs Advies bespreekt graag vrijblijvend de mogelijkheden met u.