Onderwijsadvies
Ontwikkelen, Innoveren, Excelleren, Hoge Verwachtingen, Opbrengstgericht, Werken, Persoonlijke Kwaliteiten, Meedenken, Afstemmen, Onderzoeken
Onwijs Advies werkt vanuit een ruime ervaring op het gebied van onderwijsveranderingen en –vernieuwingen.
Coaching
Verbinden, Persoonlijke Kwaliteiten, Leerkrachtvaardigheden, Kracht, Meebewegen, Confronteren, Groei

Onwijs Advies biedt coaching aan op verschillende gebieden. Dit kan zowel op team- als individueel niveau.
Diagnostiek
Handelingsgericht Werken, Procesdiagnostiek, Kwaliteit, Kracht, Onderzoeken, Zorgstructuur, Meekijken, Samen, Betrokkenheid, Aansluiten
Binnen het onderwijs worden leerlingen goed gevolgd en in kaart gebracht. Dit bepaalt mede het onderwijsaanbod voor een leerling; wat heeft dit kind nodig binnen de groep/school?